Hoe werkt het?

 • Selecteer data voor uw project

  Begin met de basisdata die al in de 3DGeoviewer zit. Later kunt u eenvoudig nieuwe data toevoegen. Gebouwen, bomen, bestemmingsplan, hoogtekaarten, BGT data etc staan al standaard tot uw beschikking.

 • Teken het projectgebied

  Met de tekentool kunt u een gebied inkaderen en bestaande gebouwen analyseren en nieuwe gebouwen of functies invoeren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om alle relevante gegevens binnen dit gebied inzichtelijk te krijgen.

 • Beginnen met tekenen

  Het systeem is standaard uitgerust met een uitgebreide database met gebouwen en objecttypes met bijbehorende (kosten)kentallen. Hiermee kunt u eenvoudig een gebied invullen en de effecten berekenen.

 • Doorrekenen en rapportage maken

  De ingevoerde scenario’s kunnen gemakkelijk worden doorgerekend op financiële, ruimtelijke en duurzaamheidseffecten. De online rapporten kunnen vervolgens gedeeld worden met alle stakeholders.


Leefbaarheid in de wijk

Voor de Wijkraad Bezuidenhout in de gemeente Den Haag heeft StrateGis als pilotproject een tool gemaakt om een leefbaarheidsanalyse mee uit te voeren voor de wijk. Het doel van een dergelijk leefbaarheidsanalyse is inzichtelijk maken hoe het met de leefbaarheid in een wijk staat en wat de effecten zouden zijn van geplande nieuwbouw..

 • Om vast te stellen hoe goed een wijk scoort op het gebied van leefbaarheid is een set leefbaarheidscriteria gekozen waarop de wijk kan scoren.

 • Aan deze criteria zijn normen gekoppeld, zowel normen van lokale of nationale overheden, als ook eigen opgestelde normen.

 • Deze criteria zijn gebundeld in 6 categorieën: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, veiligheid, voorzieningen en ‘overig’. De scores ‘Na ingreep’ geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt.

 • Het grote enthousiasme blijkt ook uit een artikel gepubliceerd in Den Haag Centraal: Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei

Bekijk voorbeeld

Stap voor stap naar een haalbaar plan

De 3DGeoviewer is een 3D-softwareinstrument waarmee op intuïtieve wijze ruimtelijke plannen worden gevisualiseerd en doorgerekend op een groot aantal aspecten, zoals financiën, ruimtegebruik en duurzaamheid. Het is een tool waarmee tekenen en rekenen wordt gecombineerd. De laatste jaren wordt dit ook wel een GeoDesign genoemd: het plannen en ontwerpen van ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle beschikbare Geo-informatie en simulaties.

De belangrijkste mogelijkheden
op een rij!

 • Driedimensionale visualisatie

  Biedt een (online) driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.

 • Veel basis data (PDOK, RIVM, TNO)

  Geeft aanvullende data zoals bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging..

 • Zelf data toevoegen

  Biedt de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.

 • 3D maaiveld (AHN)

  De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public.

Prijzen en licenties

Wij bieden gepersonaliseerde licenties and de hand van uw behoeftes en benodigdheden. Neem voor een offerte contact met ons op via een van de onderstaande opties.


Contact form

Nieuw softwarepakket

Wij hebben een nieuw softwarepakket beschikbaar met een uitgebreider featurepakket! Graag verwijzen wij u door naar de 3D Cityplanner website voor onze nieuwe cityplanningstool.

Met de onderstaande knop wordt u doorverwezen naar de 3D Cityplanner website.


3dcityplanner.com